HAKKIMIZDA

İyi Tarım, İyi Gelecek

Tarım teknolojileri ve biyoteknoloji girişimleri kurucusu olarak Agrovest; insanın en temel ihtiyacı olan beslenmenin tek karşılayıcısı olan tarıma dönük teknolojilerin bugün teknogirişim yatırımları ekosisteminden hakettiği payı alamaması sebebiyle ihtiyaçtan doğdu.

Gıda, su ve iklim krizi eşiğindeki dünyanın tarım teknolojilerine hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu bilinciyle ve gelişim tutkusuyla çiftçilerin bilgiye, veriye, girdilere ve pazara erişimini iyileştirecek; üretim ve üretkenliği artıracak; tedarik zincirlerini geliştirecek ve işletme maliyetlerini düşürecek teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak için çalışıyor.

Kurumsal Kimlik Klavuzu

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları; nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ya da iştirak paylarıyla, girişim sermayesi yatırımları ve mevzuatın izin verdiği diğer finansal varlık ve işlemlerden oluşan portföyü pay sahipleri hesabına işletir.

GSYF, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Taraflara Vergi Avantajları

Kolay Likidite İmkanı

Borsada İşlem Görebilme

Kolay Sermaye Artırımı

Ayni Sermayeyle Katılım

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Yatırım Alanlarımız

Tarım ve hayvancılıkta teknolojiyi yaygınlaştırarak; üretim verimliliğini, arz ve gıda güvenliğini sağlama hedefiyle girişim inşa ediyor, geliştiriyor ve yatırım yapıyoruz.

Nanoteknoloji & Bioteknoloji

İleri teknolojilerle girdi ve ürün kalitelerini artırıyor, gıda sağlığını geliştiriyoruz.

Hasat Yönetim Sistemleri

Gelişmiş hasat yönetimiyle üretimde verimliliği sağlıyor, girdi maliyetlerini düşürüyoruz.

Akıllı Tarım Uygulamaları

Endüstri 4.0 teknolojilerinin, tarımın geleceğinde etkin olarak yer bulmasını hedefliyoruz.

Atık Yönetimi

Çevreci atık yönetim çözümleri ile doğanın ve tarımın geleceğini koruyoruz.

Blockchain Uygulmaları

Blockchain ve tarım teknolojileri birlikteliğiyle akıllı ve güvenli gıda sistemi yaratıyoruz.

Sulama Sistemleri

Yaklaşan su krizine karşı yenilikçi sulama sistemleri ile su güvenliği için çalışıyoruz.

Dikey/Kentsel Tarım

Kontrollü tarımın verimli uygulamaları ile gıda krizine çözümler üretiyoruz.

Aqua Kültür

Deniz mamülleri üretiminde modern yaklaşımları destekleyerek üretimi artırıyoruz.

Ne Yapıyoruz?

Girişimlerin fikirden konsepte, kararlı üründen satışa kadar tüm iş geliştirme süreçlerini destekliyor; satış, pazarlama, risk, operasyon, yatırım, finans ve teknoloji yönetimi ile ilgili tüm büyüme süreçlerini yönetiyoruz.

Girişim
Kurucusu

Kendi tarım teknolojileri girişimlerini kurar büyütür, yatırıma hazırlar.

Uygulama
Merkezi

Türkiye’nin en büyük tarım teknolojileri uygulama sahasında teknoloji merkezli üretim yapar, girişimlerine test imkanı sağlar.

Hızlandırma
Programı

İş fikirlerini ve yenilikçi girişimleri bulur, eğitir, yatırım yapar.

Giriş Sermayesi
Yatırım Fonu

Kurduğu Tarım Teknolojileri GSYF ile alanındaki yatırımcıları ve girişimcileri bir araya getirir.

Ekosistem

Geleceğin tarımını kurma hedefiyle, her uzmanlıktan sektör paydaşlarının dahil olduğu bir ekosistemi bir araya getiriyoruz!